Investicije v čistilne naprave

Pri izgradnji male čistilne naprave je pomembno razumevanje občanov, da s svojim ravnanjem prispevajo k čistejšemu lastnemu bivalnemu okolju, naloga občine pa je s čim manj stroški rešiti odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda tako v naseljih, kot na območjih razpršene zazidave. Zato se je večina slovenskih občin odločila izgradnjo čistilnih naprav subvencionirati.

Male komunalne čistilne naprave se tako uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode tam, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja. Gre za komunalne čistilne naprave s kapaciteto, manjšo od 50 populacijskih enot, 1 populacijska enota je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.
Stroški nabave in vgradnje dobre male komunalne čistilne naprave na našem trgu znašajo med 3.000 do 3.500 eur. Cena vgradnje lahko odstopa glede na težavnost izkopa oz. težavnost montaže.

Delež sofinancerskih sredstev se za izgradnjo male čistilne naprave od občine do občine bistveno ne razlikuje. Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav pa so fizične osebe oziroma lastniki obstoječih stanovanjskih objektov. Med občinami se v veliki meri razlikujejo le datumi, do kdaj je investicijo možno prijaviti in počrpati subvencijo.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW