90let ginekologije in porodništva v Mariboru

Leta 1928 so po desetih letih poskusov in prizadevanj v mariborski bolnišnici ustanovili Oddelek za ginekologijo in porodništvo. Oddelek so postopoma gradili približno 10 let, z njim pa se je v Mariboru začel razvoj te stroke, ki pa se predvsem v zadnjem času zelo hitro napreduje. Zaslužni profesor dr. Elko Borko ob tem poudarja, da predvsem genetika omogoča razvoj, ki pa se mora držati pravno etičnih pravil.

Izjemni rezultati UKC Maribor v porodništvu

Sicer pa področje genetike v Mariboru razvijajo predvsem z laboratorijem za medicinsko genetiko. Novosti v tej zdravstveni vedi pa so tudi v reproduktivnem zdravljenju, uroginekologiji, babištvu, porodništvu in neonatologiji. Prav na slednjih dveh področjih pa UKC Maribor dosega izjemne rezultate v evropskem prostoru. To kakovost je treba vzdrževati tudi v prihodnosti, grozijo pa ji predvsem ideje o porodu doma. Ta pa je po mnenju stroke izredno nevaren in ga odsvetujejo.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply