Akademski starešina bo Kačič

Na Univerzi v Mariboru je včeraj potekal drugi krog volitev za rektorja. Volivke in volivci, med katerimi so bili prvič tudi študenti in nepedagoško osebje, je s testno večino odločilo, da bo drugo največjo univerzo v državi prihodnja štiri leta vodil dr. Zdravko Kačič.

Tesno je Kačič v biti za rektorski položaj premagal dr. Žana Jana Oplotnika, ki je najvišji položaj na UM naskakoval kot ‘poslovodeči’ prorektor ter profesor Ekonomsko-poslovne fakultete.

Kačič je rojen leta 1961, deluje pa na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI). Na tej fakulteti UM je kot redni profesor zaposlen od leta 2003.

Izkušenj mu ne manjka, saj je med letoma 2011 in 2015, ko je UM vodil dr. Danijel Rebolj, zasedal položaj prorektorja za finančne zadeve. Bil je tudi prodekan FERI. Na isti fakulteti od leta 2010 vodi Inštitut za elektrotehniko in telekomunikacije. Med drugim je Kačič na nacionalni ravni sodeloval pri priprav zakona o financiranju visokega šolstva.

V svojem programu na prvo mesto postavlja dialog z vsemi ključnimi deležniki, kako tudi prenos znanj, krepitev notranje evalvacije. Kot ključni dokument svojega obdobja pa vidi strategijo razvoja UM do leta 2030.

Da bodo vedeli še drugi....