Aplikacija za raziskovanje mesta

Na Ptuju pa so danes predstavili produkt projekta City Cooperation, katerega glavni cilj je krepitev mest v mreži čezmejne regije Slovenija-Madžarska-Avstrija kot najpomembnejših nosilcev čezmejnega policentričnega razvoja, ki je usmerjen k rasti. Ker je prepoznavnost mest pogojena z največjo mero udeležbe občanov je ključno njihovo povezovanje, tudi preko aplikacije.

Uradna aplikacija bo predstavila utrip, vzdušje in kulturo, ki ga Ptuj, Lenart in Ormož skrivajo c svojih turističnih kotičkih. Ptujska županja Nuška Gajšek je ob predstavitvi poudarila, da je za boljši turistični obisk ključno, da pobližje spoznavanje zgodovine, kulture in kulinarike.

Župan občine Lenart je izpostavil pomembnost medsebojnega sodelovanja in poudaril, da so že v prvem delu projekta City Cooperation z pobratenimi slovenskimi občinami dobro sodelovali. Najpomembnejše pri aplikaciji pa se mu zdi možnost nadgradnje s strani uporabnikov.

Med prioritetne naloge sodobnih mest pa je župan občine Ormož dodal tudi vključenost občanov in informacije o dogodkih v mestih.
Mesta stremijo na popolnoma nove interakcije med mesti, gospodarstvom in občani. Te interakcije pa vodijo k intenzivnejšemu mreženju med skupinami akterjev znotraj mesta in med mesti. Načrtovana krepitev mest pa pozitivno vplivata ta na njihov razvoj kot tudi razvoj celotne regije.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW