Arsenovič optimističen pred drugim branjem predloga proračuna

Mariborski župan zagotavlja, da v drugo branje pošilja predlog proračuna, ki je upošteval predloge vseh deležnikov. Amandmaje bo, če bo to potrebno, jutri vložil tudi sam.

Dan pred obravnavo v mestnem svetu župan Mestne občine Maribor zagotavlja, da gre za enega najbolj razvojno naravnanih proračunov v zadnjih desetletjih. Občina se bo v letih 2019 in 2020 sicer pri projektih, pri katerih računa na evropska sredstva, zadolžila za približno pet milijonov evrov.Vendar bomo v letu 2020 počrpali 24 milijonov evrov evropskih sredstev. To je velik izziv in velika priložnost, da nadoknadimo zamujeno,” je pojasnil Saša Arsenovič in naštel največje investicijske projekte v prihodnjih dveh letih:

“Kar se tiče razdolževanja bomo čez tri leta na boljšem, kot smo danes,” je dodal Arsenovič in pojasnil, da se bo dolg Občine v prihodnjih letih znižal.

Božič in velika noč na isti dan

Predlog proračuna, o katerem bodo jutri odločali v mestnem svetu, je upošteval predloge in pripombe vseh deležnikov, kar se zgodi le redko, je prepričan Arsenovič.

Občina bo uredila tudi cesto do Račjega dvora, v proračunu je upoštevan tudi nakup defibrilatorja za Gaj nad Mariborom, uredila se bo prometna infrastruktura med Bresternico in Gajem.

V predlogu proračuna je tudi projektiranje športno-rekreacijskega obroča ob Dravi, ki se bo raztezal od Mariborskega otoka do Malečniškega mostu v skupni dolžini 13,2 kilometra. Arsenovič napoveduje urbane zelene površine namenjene kolesarjem in pešcem.

Zvišanje položnic Snage bo minimalno

Župan Arsenovič se je dotaknil tudi težav Snage, zaradi katerih lahko Mariborčani pričakujejo višje zneske na položnicah za odvoz odpadkov. Arsenovič zagotavlja, da bo dvig cen oblikovan zgolj na tržnih osnovah in ne bo vključeval “rente” za naložbo v sortirnico odpadkov. “Govorimo o dveh, treh ali štirih evrih razlike, tako da to na koncu ne bo tako velika zgodba,” je zaključil Arsenovič.

Realizacija proračuna za lansko leto 77,5 odstotna

Mateja Cekić, pomočnica v.d. direktorja mestne uprave je predstavila tudi zaključni račun Mestne občine Maribor za leto 2018. MOM je lani z rebalansom proračuna v mesecu maju načrtovala proračun v višini dobrih 138 milijonov evrov, realizacija proračuna pa je znašala 107,2 milijona evrov.

Uskladitve plač v javnem sektorju terjajo višanje cen javnih vrtcev

Brigita Gajzer Pliberšek, vodja urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost je pojasnila, da je dogovor med vlado in sindikati javnega sredstva vplival na ceno storitev javnih vrtcev. Plačniki storitev programov javnih vrtcev so proračuni lokalnih skupnosti in starši. Plačilo staršev je določeno z odločbo Centra za socialno delo in temelji na dohodkih in premoženju staršev. Starši so na podlagi te odločbe razvrščeni v plačne razrede od 1 do 9. V Mariboru je največ staršev (več kot 20 odstotkov) uvrščenih v drugi plačni razred, kar pomeni, da plačujejo 10 odstotkov polne cene programov v vrtcih. Tem staršem se bo s korekcijo cen plačilo vrtca zvišalo za 1,84 evra. So pa staršem na voljo tudi tri različne subvencije.

Vse te subvencije so načrtovane v proračunu in znašajo 1.480.000 evrov, kar pomeni, da bodo starši v povprečju na mesec plačevali 20 evrov manj, kot v primeru, da teh subvencij ne bi bilo.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply