Banke nimajo posluha za kmetijstvo

Avgusta je potekal že 26. redni občni zbor članov Kmetijske zadruge Lenart, kjer so posebej izpostavili mačehovski odnos bank do investicij v kmetijstvo.

Zadruga  posluje na območju Slovenskih goric, s svojo izpostavo v Cankovi zadnjih 12 let pa je prisotna tudi na zahodnem Goričkem. Zadruga posluje z več kot 1500 kmetijami, uradno ima le 51 članov in je v letu 2016 praznovala 70. letnico obstoja in delovanja. »Normalno je, da banke pregledajo bilance za preteklo leto. Lani smo napravili nekaj več kot 30 milijonov evrov prometa, brez dobička. Slednjega skoraj nikoli ne ustvarjamo. Bolj redko. Zaradi poslovnih zadev smo imeli tudi manjši primanjkljaj, ki ga bomo v letošnjem letu uredili in prišli na pozitivno ničlo,« je povedal Predsednik Upravnega odbora Kmetijske zadruge Lenart, Janez Rajšp.

»Največji problem kmetov, pa tudi zadrug, je slabo sodelovanje z bankami, saj jim težko dopovemo naravo našega dela in tveganja ter specifičnost našega posla. Zato imamo nekaj težav s financiranjem. Ob tem pa se tudi predsedniki uprav na bankah prepogosto menjavajo, da bi lahko dosegli konkretne in dolgotrajne dogovore,« je še dodal Rajšp.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply