Bo Lenart dobil severno obvoznico že 2019?

Občinski svetniki v Lenartu so na minuli seji občinskega sveta sprejeli odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del Poslovno-industrijske cone v Lenartu. Gre za pomemben dokument, ki ga je pripravil Zavod za urbanizem v Mariboru in po mnenju župan Lenarta Janeza Krambergerja predstavlja prvi korak do obljubljene severne lenarške obvoznice: »Gre za širitev poslovno industrijske cone in načrtovanje bodoče obvoznice za Lenart. S tem dokumentom smo umestili v prostor cesto, ki bo potekala od Ovtarjevega krožišča na cesti, ki pelje iz Lenarta proti Gornji Radgoni, preko nove industrijsko poslovne cone do ceste, ki povezuje Lenart s Sveto Ano oziroma s Cmurekom, kjer se bo potem nadaljevala nova obvoznica. Tako izpolnjujemo vse pogoje za začetek projektiranja dela ceste, ki jo bomo, po naših predvidevanjih, začeli graditi v naslednjem letu,« je povedal Kramberger.

Tudi po zgraditvi pomurske avtoceste je prekomerni promet še vedno največja težava mesta. Skozi mesto dnevno potuje skoraj 25 tisoč avtomobilov, najbolj je obremenjen cestni odsek od izvoza z avtoceste skozi središče Lenarta, kjer dnevno povprečno naštejejo skoraj 11.200 vozil, od tega je vsaj 600 tovornjakov. Župan Lenarta je pojasnil, da sta načrt in potek ceste že določena, denar za gradnjo pa mora zagotoviti država. »Občinski proračun znaša približno 7 milijonov evrov in ga ne bomo mogli povečati. Višina investicije severne obvoznice je ocenjena na približno 15 milijonov evrov. Gradnje obvoznice ne bomo mogli pokriti iz občinskega proračuna in zato namensko varčevanje ne pride v poštev,« je dodal Kramberger.

Poleg severne obvoznice pa so v prometni strategiji med drugim tudi načrti za nova in varnejša postajališča za javni avtobusni promet, zaprtje ožjega dela mesta za motorni promet ali vsaj upočasnitev prometa skozi središče na 30 kilometrov na uro ter urejanje tako imenovanih prostorov skupne rabe, kjer je promet dovoljen le za javni prevoz. Predvidevajo še ureditev treh tako imenovanih postajališč P+R (parkiraj in se odpelji), ki bi bila predvidoma na Poleni, pri nekdanji trgovini Klasek in pri pokopališču.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply