Boj za varno cesto in hišo v Trčovi

V mariborski krajevni skupnosti Malečnik-Ruperče so pred nekaj leti urejali glavno cesto, ki vodi v Trčovo. Videti pa je, da so na nekaj delov kar pozabili oziroma svojega dela niso opravili do konca. V Trčovi je tako ostal popolnoma nezavarovan daljši, nepregleden ovinek, pri katerem so sprva želeli podreti hišo na klancu, pa do tega sploh ni prišlo. Zdaj ni narejeno nič. Lastnica hiše pa se tudi zaradi zavarovanja svojega premoženja in prometne varnosti trudi urediti zadevo.

Dvopasovnica se tako zoži, da se na ozkem grlu ne moreta srečati avtobus in osebno vozilo, sploh pa ne dva avtobusa ali kombi. Iz malečniške strani so cesto obnavljali, širili v letih 2014, ko je bil Jožef Škof, sedanji predsednik KS Malečnik-Ruperče, še v mestnem svetu MOM, a so se že takrat pojavljale težave. Pri izgradnji ceste namreč niso uredili kanalizacijskega voda. Takrat je, samo zaradi tega, ker je želel celovito ureditev, Škof zaustavljal gradnjo, a s svojim predlogom za kanalizacijski vod ni uspel. »Še zdaj mi je žal, da smo takrat popustili,« pravi zdaj in dodaja, da tudi na kasnejših sestankih na Uradu za komunalo niso bili več uspešni. Cesta je sicer doživela ureditev, tako na eni kot drugi strani omenjene hiše v Trčovi, kjer pa prihaja do vse večjih težav pri srečevanju dveh širših vozil zaradi ozke ceste. Po besedah lastnice hiše, Renate Marčič, so delavci ob urejanju vozišča tudi segli v njen »breg«.

Ponudili skromno odškodnino

Zdaj je cesta del dolgega nepreglednega ovinka na strani, kjer je hiša s slabo polovico stare škarpe, naprej pa je zgolj strmo zemljišče, nad njim pa del hiše, s katere lahko pozimi, tako se bojita Marčičeva in Škof, pade tudi kak strešnik ali sneg. Tisti del hiše je tudi zaradi tega, ker ni ob cesti nobenega podpornega zidu, ogrožen in deloma že poka. Po tistem, ko so cesto že uredili, ne pa tudi bankine in škarpe, naj bi lastnici hiše ponudili z občine namesto celovite rešitve, ki je predvidevala tudi rušitev ceste, odškodnino v vrednosti 10.000 evrov. Cenilec naj bi bil tam, ko Marčičeve ni bilo. Ocenil pa naj bi zemljišče in ograjo, ne pa tudi hiše. »Če pa bi postavili varnostno ograjo ali kaj drugega, pa naj bi ta znesek še zmanjšali,« pravi Marčičeva.  Na skromno odškodnino, ki ne bi pokrila niti vseh stroškov, če bi se lotila sama varnostnih ukrepov, ni pristala. Že elaborat in stroški za dokumentacijo bi po njenem stalo več od neto zneska,ki bi ga dobil, če bi ponudbo sprejela. Zdaj Škof in Marčičeva čakata na nov obisk inšpektorja, da še on pove svoje uradno mnenje.

Po pregledu terena je bilo tudi nam jasno, da je odsek ceste nevaren. Da pa se nezavarovano zemljišče ob njem seseda in da ima hiša že razpoke, pa je tudi vidno s prostim očesom. Zato bomo zgodbo spremljali še naprej ter se obrnili na pristojne službe za pojasnila.

Ogrožena prometna varnost

Ne na eni ne na drugi strani zoženega cestišča ni do danes nobene prometne signalizacije, niti talne niti prometnega znaka, da je tam nevaren, dolg nepregleden ovinek oziroma zožitev ceste. Z malečniške strani se dvopasovnica s pločnikom enostavno in brez opozorila spremeni v ozek vrat. Z druge strani je pred zožitvijo prav tako širša cesta. »Kaj mora res priti do tega, da tukaj poči, do prometne nesreče s hudim izidom, preden bo kdo ukrepal?« se sprašuje Škof.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply