Brez soglasja ob milijone

V Slovenski Bistrici že 3 leta čakajo okoljevarstveno soglasje, ki je edini pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za začetek del na Pragerskem. Pogodba z izvajalcem del je že podpisana, in kot zagotavljajo v družbi Riko iz Ljubljane bi z deli lahko začela takoj. Če dovoljenja do septembra ne bodo pridobili, bo za projekt izgubljenih tudi 40 milijonov evropskih sredstev iz finančne perspektive, ki se izteka.

Pred kratkim se je v Slovenski Bistrici mudil minister, pristojen za strateške projekte in kohezijo, Zvone Černač. Ni naključje, da je minister obiskal prav to občino, saj kar trije večmilijonski projekti čakajo na udejanjanje.
Na območju Zgornje Polskave, vključno z deli naselij Bukovec in Gabernik, bi občina gradila fekalno kanalizacijo. Gradnja bo potekala v okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica. Za izvedbo del sta že pridobljeni potrebni gradbeni dovoljenji.

Že 3 leta traja pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, ki je edini pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem začetek 63 milijonov evrov vredne investicije – izgradnje podvoza in vozlišča na Pragerskem.

Odmika pa se tudi gradnja zahodne obvoznice, ki bo prometno zelo razbremenila slovenskobistriško mestno jedro, saj se v Impol dnevno pripelje tudi do 90 tovornjakov. Z novim kablovodom pa bo zagotovljena tudi ustrezna oskrba Impola z električno energijo.
Kot poudarja žagar je nujno, da se postopki pospešijo, da lahko relaizirajo že načrtovane projekt. Po besedah Žagarja, ki je tudi predsednik vzhodne kohezijske regije, imajo na okoljskem minsitrstvu vsaj 60 projektov, ki čakajo njihova soglasja.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW