Danes praznujejo ženske

8. marec je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti žensk

Na začetku 2018 je imela Slovenija 2.066.880 prebivalcev in med temi je bilo 50,3 % žensk, a kljub temu tudi v Sloveniji beležimo več rojstev dečkov kot deklic. V letu 2016 se je v Sloveniji rodilo 10.366 dečkov in 9.979 deklic.Vsako leto se rodi nekoliko več dečkov kot deklic, po približno 60. letu starosti pa začnejo številčno prevladovati ženske.

Ženske živijo dlje kot moški

Z leti se številčno nesorazmerje med spoloma povečuje in pri starosti 80+ je žensk že dve tretjini. Ženske torej živijo v povprečju dlje kot moški. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ženske v Sloveniji živijo dlje kot moški. Povprečna starost umrlih moških je bila v tem letu 73, povprečna starost umrlih žensk pa 81 let.

V Sloveniji v povprečju ženske najdlje živijo v obalno-kraški  regiji, kjer dosežejo starost 84,9 let, najmanj pa v podravski regiji, kjer beležijo 80,5 let.

75 – odstotkov žensk starejših od 15-let je mater

Po podatkih z začetka leta 2018 so matere tri od štirih prebivalk Slovenije, ki so stare 15 ali več let. Pri 25 letih je mama vsaka peta, pri 29 letih pa vsaka druga. Najmanj otrok na eno žensko so v povprečju rodile ženske iz osrednjeslovenske in obalno-kraške, največ pa ženske iz koroške regije. V koroški regiji in tudi v jugovzhodni Sloveniji sta bila najvišja tudi deleža mater, ki so rodile 4 otroke ali več

Statistične zanimivosti o ženskah po posameznih regijah; VIR: SURS

58 – odstotkov žensk je vključenih v terciarno izobraževanje

Vsako leto namreč diplomira več študentk kot študentov. V 2017 je bilo 159 diplomant in 100 diplomantov. Na splošno imajo ženske v Sloveniji višjo izobrazbo kot moški, razen med najstarejšim prebivalstvom. Na začetku leta 2018 je imelo dokončano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo 27 – odstotkov žensk, starejših od 15 let.

Razlike v plačah med spoloma največje v Pomurju

Povprečna mesečna bruto plača žensk v Sloveniji je bila 1.664 EUR, to je 105 EUR manj od povprečne bruto plače moških. Med prebivalkami Slovenije, starimi od 20 do 64 let, je bilo v 2017 približno 70 – odstotkov delovno aktivnih. Največ jih je prihajalo iz osrednjeslovenske regije, najnižji delež pa jih je delal v Pomurju.

Prebivalke osrednjeslovenske regije so imele po zadnjih podatkih tudi najvišjo povprečno mesečno bruto plačo, razlika med njihovo in povprečno mesečno bruto plačo moških iz te regije pa je bila najnižja. Znašala je 61 EUR.  Najnižjo povprečno bruto plačo so imele prebivalke pomurske regije , razlika med bruto plačo moških in bruto plačo žensk pa je bila najvišja v gorenjski statistični regiji; povprečna plača moških iz gorenjske regije je bila za 172 EUR višja od povprečne bruto plače žensk iz te regije.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply