Deset milijonov evrov za prilagajanje kmetij podnebnim spremembam

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu  objavilo javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva. Namen razpisa, vrednega 10 milijonov evrov, je kmetijska gospodarstva prilagoditi podnebnim spremembam. Nepovratna sredstva zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Upravičeni so stroški naložb, ki so nastale pred vložitvijo vloge

Predmet podpore so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam in v izboljšanje okolja. Vključujejo nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba, ter nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem letos, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Od 2000 do milijona evrov

Najnižji znesek javne podpore je 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno milijon evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, pa do vključno tri milijone evrov.

Vlogo je treba vložiti v elektronski obliki na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja od 31. avgusta do vključno 4. novembra.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW