Dom Danice Vogrinec bo dobil novo pralnico in kuhinjo

V vseh treh enotah Doma Danice Vogrinec na Pobrežju bodo morali večposteljne  sobe spremeniti v dvoposteljne. V domu načrtujejo tudi novo pralnico in kuhinjo. Pralnica bo večinoma pogreznjena v zemljo, nova pralnica Doma Danice Vogrinec v Mariboru. Ko bo zgrajena, bo spojena s sedanjo, v kletnih prostorih objekta na Pobrežju. Pralnica bo ne le sodobnejša, ampak bo njena zmogljivost tudi bistveno večja, saj je načrtovana tako, da bo lahko v prihodnosti zagotavljala storitve še za vseh pet oziroma šest predvidenih novih dislociranih enot doma, ki naj bi zrasle v Rušah, Lovrencu na Pohorju, Staršah, Dupleku, Mariboru in pri Sveti Ani.

Prihodnje leto bodo na Pobrežju začeli graditi še novo kuhinjo, ki bo prav tako spojena s sedanjo. In tudi tu je zamišljeno, da bodo v njej kuhali tople obroke, torej kosila in večerje, za predvidene nove dislocirane enote.

Investicija v novo pralnico in kuhinjo je vredna okoli štiri milijone evrov, ministrstvo je prispevalo slabe tri milijone, preostanek denarja pa bodo prispevali sami. “Največji delež sredstev bomo zagotovili iz sredstev investicijskega vzdrževanja, ki so del cene, ki jo plačujejo stanovalci. Zaradi plačila nadur zaposlenim, je ta kupček manjši kot bi bil, zato bomo tudi najeli kratkoročno posojilo 500 tisoč evrov, za katero smo že dobili dovoljenje ministrstva. Kredit bomo poplačali v naslednjih dveh letih iz naslova zelo racionaliziranega vzdrževanja doma in zmanjšane amortizacije,” razlaga direktor Doma Danice Vugrinec, Marko Slavič.

Pravilnik o minimalnih tehničnih normativih za izvajalce socialnovarstvenih storitev domovom za starejše nalaga, da do leta 2021 zagotovijo dvoposteljne sobe, le v izjemnih primerih naj bi bile na negovalnem oddelku triposteljne. Za Dom Danice Vogrinec, ki je največji slovenski dom upokojencev, v katerem živi v štirih objektih 809 stanovalcev (zanje skrbi okoli 420 zaposlenih), pomeni to velik izziv, saj imajo, razen v enoti na Taboru, v treh enotah doma na Pobrežju precej večposteljnih sob. Da bi lahko uresničili zahtevan višji standard sob v obstoječih enotah doma, bo treba zagotoviti okoli 300 nadomestnih postelj. Rešitev vidijo v novih dislociranih enotah doma, ki so, kot rečeno, predvidene v Rušah, Lovrencu na Pohorju, Staršah, Dupleku, Mariboru in pri Sveti Ani.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply