Dotrajana čistilna naprava v Trnovski vasi

V občini Trnovska vas potrebujejo novo kanalizacijsko omrežje

V občini Trnovska vas imajo dotrajano čistilno napravo. Tako pripravljajo idejno študijo na področju izgradnje kanalizacijskega omrežja, v kateri bodo določili aglomeracije in opredelili nadaljnjo širitev omrežja na območju celotne občine.Možnosti je več, in sicer: male individualne čistilne naprave, izgradnja nove kanalizacije s čistilno napravo ali selitev stare na novo lokacijo, ki pa je skoraj preveč dotrajana, zato to možnost zavračajo.

Investicijo ocenjujejo na milijon 200.000 evrov, na letni ravni pa jim za vsa vlaganja ostane od 100 do 150 tisoč, tako da naprave z lastnimi sredstvi ne morejo zgraditi.”Največji problem je, da v tem trenutku ni nekega razpisa za zagotovitev čistilnih naprav za naselja pod 2000 enot. Želeli smo prestaviti to čistilno napravo, saj je lokacija neprimerna, ampak čistilna naprava je stara 25 let in se je potrebno odločiti ali gremo v večje investicijsko vzdrževanje ali pa v nov projekt. Če ministrstvo ne bo zagotovilo razpisov, z lastnimi sredstvi tega zagotovo ne moremo narediti,” je razložil župan Občine Trnovska vas Alojz BENKO.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply