Društvo ima končno vodstvo

V minulih dneh je Društvo invalidov Maribor po dveh letih vendarle dobilo novega predsednika. Volitve novega vodstva so opravili v skladu s priporočili upravnih pravnikov in ministrstva za notranje zadeve, novo vodstvo pa mora potrditi še Upravna enota.

Novi predsednik Franc Zajšek in člani organov društva so bili izvoljeni z večino glasov. Volitve so potekale tako, da so vsem svojim 1460-im članov po pošti poslali glasovnice. Ker so pri tem sledili mnenjem pravnih strokovnjakov, tokrat ne pričakujejo pritožb na Upravno enoto. Prav zaradi njih so zadnji dve leti delovali brez formalnega vodstva. Franc Zajšek, sicer že 20 let član društva invalidov, v katerem doslej ni imel funkcij, meni, da so v tem turbulentnem obdobju izgubili številne člane.

Takoj po potrditvi na Upravni enoti se bodo lotili izpeljave vseh za letos načrtovanih dejavnosti in spremembe statuta, pravi Zajšek: “Naše aktivnosti so naravnane k temu, da pomagamo našim delovnim invalidom, ki nimajo dovolj sredstev, so socialno šibki. Pomagamo jim na različne načine.” Pomembno vlogo društva vidi tudi v zastopanju delovnih invalidov v odnosu do države: “Država nam daje zakone, predloge, kako naj bi invalidi živeli, po drugi strani pa niso izkusili situacije invalida.”

Zajšek si želi tudi razširiti delovanje društva z novimi dejavnostmi in vzpostaviti tesnejše sodelovanje z drugimi organizacijami s področja varovanja oz. krepitve zdravja. V društvu zdaj načrtujejo nemoteno izvajanje dejavnosti in njihovo širitev, ob tem pa ponovno rast članstva.

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply