E-cikliraj z novimi uličnimi zbiralniki

Prebivalci občin Juršinci, Gorišnica, Hajdina in Markovci bodo od danes naprej še lažje oddajali svoje nedelujoče e-naprave in odpadne baterije, saj so na 7 ekoloških otokih dobili ulične zbiralnike za zbiranje tovrstnih odpadkov. Predstavljeni so bili na današnjem dogodku pred Komunalnim podjetjem Ptuj d.d. na Ptuju. Tri dodatne tovrstne ulične zbiralnike pa so na isti dan postavili tudi skupaj z Javnimi službami Ptuj d.o.o. v občini Dornava. Sicer je od leta 2016 v Mestni občini Ptuj postavljenih že 18 takih zbiralnikov, širom Slovenije pa kar 650. Ulične zbiralnike postavlja družba ZEOS, d.o.o., ki je nosilka projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj.

V družbi ZEOS, d.o.o. so začeli odpadno električno in elektronsko opremo prevzemati pred trinajstimi leti. Ozaveščenost javnosti je v primerjavi z Evropo nadpovprečna, saj so v Sloveniji v lanskem letu zbrali že 51% odstotkov odslužene električne in elektronske opreme v primerjavi s tisto, ki je bila kot nova dana na trg. Te odstotke želijo še povečati, zato so v letu 2016 pričeli s postavitvijo uličnih zbiralnikov po Sloveniji, ki bodo občankam in občanom oddajo starih aparatov še približali.

Life projekt nagovarja vsa slovenska gospodinjstva k skrbnemu ravnanju s starimi aparati in baterijami, in sicer preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije. Sporočilo organizatorjev projekta je, da spadajo ti odpadki v posebno skupino in ne sodijo med mešane komunalne odpadke. Vsebujejo surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, ki se lahko uporabijo za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri, prav tako pa ti odpadki vsebujejo tudi težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne.

Družba ZEOS, d.o.o. je skupaj z lokalnim partnerjem Komunalnim podjetjem Ptuj d.d. na dogodku pred njihovim sedežem predstavila ulične zbiralnike, ki so jih postavili v občine Juršinci (2), Gorišnica (2), Hajdina (1) in Markovci (2).

Prav tako pa je dodatne ulične zbiralnike postavila skupaj z Javnimi službami Ptuj d.o.o. v občino Dornavo (3). Skupaj z njimi je sicer že leta 2016 postavila 18 tovrstnih zbiralnikov v Mestno občino Ptuj, ki so jih občani lepo sprejeli.

Na obeh predajah uličnih zbiralnikov so bili prisotni predstavniki obeh lokalnih partnerjev projekta (Komunalno podjetje Ptuj d.d. in Javne službe Ptuj d.o.o.) ter župani zgoraj naštetih občin, ki so skupaj z direktorjem družbe ZEOS, d.o.o. podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili nove zbiralnike na pot.

Lokacije zbiralnikov in kaj lahko oddate vanje

Lokacije uličnih zbiralnikov najdete na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si. Zbiralnike je do danes širom Slovenije prejelo že 167 občin in jih je sedaj skupaj 650.

V zbiralnike lahko oddate male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …), prenosne baterije in akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke …) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, svetilke …).

V ulične zbiralnike ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Le-te se lahko odda v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti), v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali na zbirne centre. Prav tako v ulične zbiralnike ne sodijo kakršnikoli drugi odpadki.

V vseh zbiralnikih se je do danes zbralo skoraj 500 ton tovrstnih odpadkov.

leave a reply