Finančne in druge težave UKC Maribor

V drugi največji zdravstveni ustanovi pri nas, Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, se je v zadnjih letih nakopičilo težav. Finančne težave so vzrok in posledica ter zgolj vrh ledene gore.

Zelo slabo oziroma nezadostno naj bi bilo vlaganje v opremo v zadnjih 15-ih letih. Zdi se, da je prva preokupacija omenjenega zdravstvenega zavoda izravnava prihodkov in odhodkov. Posledice tega pa občutijo predvsem bolniki in bolnice.

UKC Maribor bi nujno potreboval angiograf na rentgenologiji, mobilne rentgene za operacijski blok ter novo magnetno resonanco. Ne glede na dejstvo, da naj bi UKC Maribor pravočasno zagotovil vso potrebno dokumentacijo, resorno ministrstvo omenjenih investicij ni odobrilo. Dr. Vojko Flis, direktor UKC Maribor, je izjemno nezadovoljen. Zaradi okvare angiografa namreč danes bolnike po možganski kapi vozijo v Ljubljano, kar predstavlja dodatne stroške, zdravljenje pa dela manj učinkovito in ga upočasnjuje.

Za selitev ni denarja

Vodstvo UKC Maribor, na čelu s poslovnim in strokovnim direktorjem, je včeraj članov sveta zavoda predstavljalo selitev Oddelka za pljučne bolezni s Slivniškega Pohorja v mariborsko matično enoto. Selitev je nujna, ker je infrastruktura na Pohorju izjemno slaba in več ne omogoča optimalnega procesa zdravljenja. Pljučni oddelek naj bi se preselil v prostore Oddelka za kožne bolezni v stavbo klinike za interno medicino.
Prostora za nove objekte na območju UKC Maribor sicer ni. S projektom selitve oddelkov in določenimi investicijami naj bi v prihodnosti reševali prostorsko stisko. Letos naj bi pripravili projektno dokumentacijo, v naslednjih dveh do treh letih pa projekt tudi realizirali.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply