Hrana ni za tjavendan

Hrana ni za tjavendan je projekt, ki nagovarja otroke, mladostnike, učitelje in starše k zmanjševanju količin zavržene hrane ter k razmisleku o socialnih, okoljskih in ekonomskih problematikah, povezanih z zavrženo hrano.

Projekt že peto leto izvajata program Ekošola in Lidl Slovenija, v letošnjem šolskem letu pa se je vanj prijavilo rekordnih 111 izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije, od tega 24 vrtcev, 71 osnovnih šol in šol za otroke s posebnimi potrebami ter 16 srednjih šol. Med prijavljenimi je tudi 19 izobraževalnih ustanov iz Podravske regije, in sicer 12 osnovnih šol (OŠ borcev za severno mejo, OŠ Slave Klavore, OŠ Lenart, OŠ Sveta Trojica, OŠ Ljudski vrt Ptuj – podružnica Grajena, OŠ Ormož, OŠ Gorišnica, OŠ Dušana Flisa Hoče – PŠ Reka, OŠ Anice Černejeve Makole, OŠ Rače, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, OŠ Janka Glazerja Ruše), 5 vrtcev (Vrtec Studenci – enota Iztokova, Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak, Vrtec pri OŠ Sveti Tomaž, Vrtec Gorišnica, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica) ter II. Gimnazija Maribor in Dijaški Dom Drava.

»V projektu vsako leto sodeluje več tisoč otrok, ki skozi aktivnosti spoznavajo, zakaj je pomembno, da vseskozi zmanjšujemo količine zavržene hrane in kako lahko odgovorneje ravnamo z njo. Izredno nas veseli, da izobraževalne ustanove v okviru meritev dosegajo odlične rezultate ter da število sodelujočih otrok iz leta v leto narašča,« je povedala Tina Hribar, vodja projekta Hrana ni za tjavendan pri programu Ekošola. Lani je namreč v projektu sodelovalo kar 5000 otrok, ki so v povprečju za kar 30 odstotkov zmanjšali količine zavržene hrane.

Letos v središču domača gospodinjstva

Projekt Hrana ni za tjavendan nagovarja starostne skupine otrok od vrtca do srednje šole. Za sodelujoče ustanove so pripravljene različne aktivnosti, od posebej ustvarjenih likov v obliki gospe Kuhle ter gospoda Polentnika za najmlajše, do možnosti snemanja kratkih filmčkov ali video dnevnikov na temo zavržene hrane za starejše otroke. Vse sodelujoče šole so prejele”Kuhlin družinski dnevnik zavržene hrane”, ki ga bodo otroci izpolnjevali doma skupaj s svojimi starši. Dnevnik bo krožil med družinami, v njem pa bodo poleg meritev ugotavljali, zakaj prihaja do tolikšnih količin zavržene hrane, kaj narediti s preostankom jedi, zapisali pa bodo tudi družinsko zavezo za zmanjševanje zavržene hrane.

Nova številka knjižice Reciklirana kuharija

V okviru projekta bo tudi letos potekal natečaj Reciklirana kuharija, kjer bodo otroci, učenci in dijaki raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in oblikovali nove recepte iz ostanka živil ali obrokov. Snovalci projekta bodo zmagovalne recepte poustvarili, jedi fotografirali in jih izdali v priročni kuharski knjižici. Knjižice iz zadnjih treh leti projekta so na voljo na spletni strani Ustvarimo boljši svet.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply