Izbrali rešitev za preureditev Pekrskega potoka

Znani so rezultati krajinskoarhitekturnega natečaja za preureditev širšega območja Pekrskega potoka v Mariboru, ki ga je za občino izvedlo Društvo arhitektov Maribor

Natečaj je potekal od septembra do decembra lani, izbirali pa so strokovno najprimernejše rešitve za preureditev širšega območja Pekrskega potoka, kjer si mariborska občina prizadeva vzpostaviti tudi parkovne površine, ob teh pa spremljajoče objekte za vzpostavitev prostočasnih, rekreacijskih in športnih površin. Prvo nagrado so za svoj projekt prejeli Matej Kučina, doc. dr. Aleš Mlakar in Uroš Razpet.

Park, igrišča, mini tržnice, potočna plaža

Na podlagi rešitve naj bi pripravili občinski podrobni prostorski načrt in kasneje še prvi del projektne dokumentacije, saj naj bi območje od Ljubljanske ulice do Pekrskega potoka urejali postopoma. Urejanje širšega območja naj bi zajemalo ureditev parkovnih površin, vzpostavitev igrišč, mini tržnice in dostopov do potoka, kjer bi lahko zaživela potočna plaža in podobno. Po predvidevanjih bi se lahko prvih del lotili že v jeseni.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply