Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Rušah

 

Občina Ruše namerava zgraditi manjkajoče kanalizacijsko omrežje. V kolikor se bo projekt odvijal po načrtih, bi z gradnjo kanalizacijskega omrežja lahko pričeli v drugi polovici prihodnjega leta in jo zaključili do konca leta 2022. Do tega roka bo urejeno tudi čiščenje odpadnih voda za vsa naselja v občini.

V ta namen je v proračunu Občine Ruše za leto 2019 in Načrtu razvojnih programov Občine Ruše do leta 2022 med prioritetnimi razvojnimi cilji zastavljena celovita ureditev problematike odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Navedena investicija je finančno in izvedbeno najzahtevnejši projekt vse od ustanovitve občine do danes. Občinski svet Občine Ruše je na svoji zadnji redni seji v mesecu juliju potrdil dva zelo pomembna dokumenta s področja ravnanja z odpadnimi vodami.

Z namenom pridobitve nepovratnih evropskih sredstev so projekt uvrstili v dopolnjen Dogovor za razvoj Podravske razvojne regije. Občina Ruše si s takšnimi aktivnostmi in projekti prizadeva k izboljšanju življenjskih pogojev prebivalstva in preprečevanju onesnaževanja okolja.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV

FREE
VIEW