Javno naročilo za izgradnjo čistilne naprave Rače

Na spletni strani občine Rače-Fram je objavljen javni naročilo gradnje “odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje”. Predmet javnega naročila je izgradnja čistilne naprave v Račah. Obstoječa čistilna naprava Rače je bila zgrajena leta 1976. Največji problem s čistilno napravo je, da ima premajhno kapaciteto in ne omogoča čiščenja niti obstoječih odpadnih vod.

Projekta izgradnje nove čistilne naprave so se na občini aktivno lotili že pred 5 leti, takrat z zbiranjem potrebnih soglasij in dokumentacije. Leta 2017 so občinski svetniki potrdili investicijski projekt, študija izvedljivosti je bila posredovana na ministrstvo za okolje leta 2018, septembra lani so z ministrstva prejeli sporočilo o opravljenem zaključnem pregledu, a o vlogi se je moral izjasniti še Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. No ta je sredi letošnjega januarja končno odobrila črpanje evropskih sredstev.

Nova čistilna naprava bo tako omogočala kapaciteto 5000 populacijskih enot več kot obstoječa. Prav tako bo omogočala tudi možnost povečanja števila enot. Opravljala bo biološko čiščenje odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda. V nasprotju s sedanjo čistilno napravo bo nova ob primarnem in sekundarnem opravljala še terciarno čiščenje.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW