Junijske dejavnosti Medgeneracijskega centra Šentilj

Poslanstvo Medgeneracijskega center Šentilj je v vključevanju in opolnomočenju vseh generacij, da se opredelijo, kako zadovoljiti potrebe, pričakovanja in želje na področju medgeneracijskega sobivanja v lokalnem okolju. Center je namenjen občankam in občanom občine Šentilj, mlajši, srednji in upokojeni generaciji, obiskovalcem z raznovrstnimi izkušnjami, znanji, spretnostmi in sposobnostmi, z različnimi pričakovanji in pogledi, tistim,  ki jih zanima  le druženje, ali  tistim, ki želijo aktivno sodelovati pri oblikovanju programov in dejavnosti, ali jih izvajati ter prostovoljcem, posameznikom, družinam, že organiziranim skupinam, ki prepoznajo možnost sodelovanja z Centrom.

Center deluje tako, da omogoča druženje, usposabljanje, oblikovanje socialne mreže, krepitev medsebojne pomoči, razvoj prostovoljstva ter  razvijanje medgeneracijskega sodelovanja. Njegovi snovalci, povezujemo dejavnosti  in programe različnih organizacij, društev in posameznikov v občini, pa tudi širše.

Vse dnevne aktivnosti izvajajo prostovoljci. V glavnem prihajajo iz občine Šentilj.

Center deluje v prostorih starega zdravstvenega doma, na naslovu Slovenska ulica 1 in ponuja veliko raznovrstnih aktivnosti.

Oglejte si, kaj vse so pripravili v juniju:

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply