Kako (in kdaj) sodelovati pri izbiri projektov v okviru participativnega proračuna?

Mestna občina Maribor je vzpostavila platformo Čuj, sodeluj (https://www.mariborsodeluj.si/) preko katere bo mogoče glasovati za projekte v okviru napovedanega participativnega proračuna. Ob tem je znana tudi že časovnica poteka zbiranja predlogov in glasovanja za posamezne projekte.

Začne se novembra, razglasitev rezultatov 15.decembra

Občanke in občani bodo predloge projektov lahko oddali med 2.11. in 10.11.2020. Posamezni predlog projekta mora biti v skladu s predpisanimi pogoji, njegova vrednost pa ne sme biti nižja od 2.000 in višja od 20.000 EUR. Predlog projekta lahko oddajo prek spleta, ali na obrazcu na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Vse oddane predloge bo med 11.11.2020 in 2.12.2020 pregledala komisija, ki bo preverila, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, se nahajajo znotraj občinskih meja, imajo realno ocenjeno vrednost ter so v skladu z drugimi merili in pogoji.

Glasovanje bo potekalo med 3. in 10.12.2020 prek spleta ali v prostorih sedežev mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sodeluje lahko vsaka občanka ali občan s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor, ki je dopolnil/-a 15 let. Glasuje se tako, da občan/-ka v izbranem območju glasuje za košarico predlogov projektov za katere si želi, da bi bili izvedeni na posameznem območju.

Po končanem glasovanju bo občina preverila rezultate in 15.decembra razglasila izglasovane projekte. Izglasovane projekte bo župan vključil v predlog proračuna Mestne občine Maribor za leti 2021 in 2022. Vsi izglasovani projekti bodo izvedeni v letih 2021 in 2022. Spletna platforma Čuj, sodeluj bo ob tem skrbela za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in sprotno posodabljanje njihovega statusa.

 

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW