Kmalu nova oskrbovana stanovanja v Mariboru

Eden od ključnih ciljev nacionalnega stanovanjskega programa je vzpostavitev primernega bivalnega okolja za starejše. Zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva je prioriteta krepitev politike za starejše, ki zasleduje cilje nacionalne socialne politike na področju oskrbe starejših oseb in vzpostavlja dodatne možnosti bivanjskih rešitev, tudi sobivanja starejših. V skladu z resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu primanjkuje najemnih stanovanj, zlasti tistih, ki bi ranljivejšim skupinam omogočila reševanje stanovanjskega problema.

Sobivanje starejših, ki ne zmorejo več skrbeti sami zase, je zelo različno – domovi za starejše, pa tudi druge oblike, na primer nekdo lahko preuredi hišo ali kmetijo v bivalno skupnost. Druga možnost rešitve stanovanjskega problema starejših so oskrbovana stanovanja. Pogoji najema so sledeči: starost več kot 65 let, primerno zdravstveno stanje – sposobnost samostojnega bivanja, prosilec ni v osebnem stečaju in sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Čakalne liste so dolge, saj je zanimanje za oskrbovana stanovanja veliko. Po besedah vodje Dnevnega centra aktivnosti za starejše so navdušeni nad napovedano gradnjo 270 novih stanovanj na Kamenškovi ulici v Mariboru: »V sklopu teh stanovanj bo 80 oskrbovanih stanovanj, kar pomeni, da ima vsak svojo stanovanjsko enoto, ki mu zagotavlja intimno življenje, določeni prostori pa so skupni. V okviru te oskrbe je stanovalcem nudena medicinska pomoč, dostava hrane in podobno. Na tej novi lokaciji bo naš dnevni center odprl tretjo enoto, verjetno bo v soseščini tudi mladinski center. Prav namenoma bomo določili različne prostore za družabne dejavnosti, za aktivno življenje vseh generacij, da ne bodo v pritličju stanovanjskih objektov samo bari, trgovine in podobno,« je razložil vodja Dnevnega centra aktivnosti za starejše Marjan Holc.

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV

FREE
VIEW