Konec projekta regijski vodovod

Danes pa je pet slovenjegoriških občin podpisalo novo pogodbo za psoepešitev obnove vodovoda v Spodnjem Podravju. Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta Trojica so v začetku leta sklenile pogodbo, s katero so se zavezale, da bodo financirale pripravo projektne dokumentacije za obnovo celotnega sistema, a javnega razpisa za skupen proejkt ne bo.

Vse občine na ptujskem vodooskrbnem sistemu, razen Kidričevega in Starš, so v začetku leta sklenile pogodbo, s katero so se zavezale, da bodo financirale pripravo projektne dokumentacije za obnovo celotnega sistema. Priprava dokumentacije bi stala okoli milijon evrov, občine bi si stroške razdelile po ključu porabe vode.

Po podpisu pogodbe so ugotovili, da so v projektu zajeti obstoječi in tudi novi deli projektiranja, ki s ene nanašajo na povezovalne vode, ampak popolnoma primarne, sekundarne in želje občin, ki pa niso pomembne za obnovo skupnega sistema, ampak je financiranje projektiranja v domeni vsake posamezne občine, prav tako kasnejše izvajanje.

Projekt bi nato imeli pripravljen, da z njim kandidirajo za evropska nepovratna sredstva. Razpis, s katerim bi iskali projektanta, so po pooblastilu sodelujočih občin pripravljali v upravi občine Sv. Andraž. Njihov direktor Miran Čeh je v začetku marca na seji kolegija županov javno povedal, da se mu delo pri pripravi razpisa zatika, med drugim zaradi neodzivnosti nekaterih občin, ki niso pravočasno posredovale za projekt pomembnih podatkov.

Ptujska občina si izjemno prizadeva za ohranitev enotnega sistema, kar se odraža tudi v očitanih zamudah pri izbiri izvajalca, saj se zaradi iskanja kompromisov in prizadevanj za ohranitev enotnega sistema, nenehno vračamo na izhodiščno točko. Občine zato izražamo veliko zaskrbljenost nad tovrstnimi enostranskimi odločitvami – najprej občin Kidričevo in Starše, ki k podpisu pogodbe nista pristopili in nato še petih občin, ki so od že podpisanih zavez enostransko odstopile – saj to pomeni neposredno grožnjo enotnosti vodovodnega sistema v Spodnjem Podravju.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW