Kultura v številkah

Ob največjem kulturnem prazniku smo v uredništvu raziskali, kako kulturni smo Slovenci

Prešernov spomenik v Ljubljani

Država je za delovanje knjižnic, muzejev, galerij, gledališč, za koncertno, odrsko in filmsko produkcijo, za umetniške prireditve, spomenike in spominske hiše, kulturna praznovanja, subvencije umetnikom itn, v letu 2017 namenila skupno več kot 410 milijonov evrov, kar je en odstotek BDP.

Koliko denarja Slovenci namenimo za kulturo? VIR: Net TV

V letu 2017 so celotni izdatki države za kulturo znašali 199 EUR na prebivalca, kar je 36 EUR manj kot v 2010. Vsak prebivalec pa je za kulturo porabil povprečno 192 EUR 36 EUR več kot v 2010.

V zadnjih 5 letih 14 odstotkov več kulturnikov

V Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva je bilo konec oktobra 2018 vpisanih 14.861 oseb, ki so opravljale enega od značilnih poklicev v kulturi. Nekaj več kot 36-odstotkov teh oseb je bilo samozaposlenih. V zadnjih petih letih se je število oseb v teh poklicih povečalo za nekaj več kot 14-odstotkov.

V letu 2017: 5.627 izdanih knjig, 26 celovečernih filmov, 1.485 razstav in 22.025 prireditev

Po zadnje dostopnih podatkih je v letu 2017 1.431 založnikov izdalo 5.627 knjig. Več kot tretjina knjig je bila leposlovnih in več kot polovica vseh leposlovnih knjig je bila izvirno slovenskih.

Splošne knjižnice so imele skoraj pol milijona članov, 287 izposojališč, dnevno pa jih je obiskalo več kot 27 tisoč  bralcev.

Slovenska filmska produkcija je lansirala 26 celovečernih filmov. Dnevno si je slovenske filme ogledalo 464 gledalcev, tuje filme pa več kot 10krat več, in sicer 5.987 gledalcev dnevno.

Muzeji in galerije so pripravili 1.485 razstav, kisi jih je dnevno ogledalo več kot 8.600 ljudi.

Največ prebivalcev pa je obiskalo prireditve. Kulturni domovi, gledališča, opere in glasbene ustanove so pripravile 22 tisoč prireditev, ki si jih je ogledalo 4,3 milijone prebivalcev.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply