Kulturne, športne in turistične dejavnosti bo vodil novoustanovljeni zavod

Že na junijski redni seji občinskega sveta občine Šentilj so svetniki v prvem branju obravnavali predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo in turizem Šentilj. Sklep je bil takrat sprejet in oddan v 30-dnevno javno razpravo. Na tokratni seji pa so odlok obravnavali v drugem branju. Odlok je bil soglasno sprejet in je tako podlaga za ustanovitev javnega zavoda.

S tem odlokom Občina Šentilj tako ustanavlja Javni zavod Zavod za šport, kulturo in turizem Šentilj, ki bo namenjen za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu, na področju športnih, kulturnih in turističnih dejavnosti.

Novo ustanovljeni javni zavod bo tako upravljal z javno in drugo infrastrukturo na področju športa, kulture in turizma. V prihodnje tudi z novo športno dvorano, ki bo v prvi vrsti namenjena kvalitetnemu pouku telesne vzgoje osnovne šole. Namenjena pa bo tudi vsem društvom in občanom za rekreacijo in večje prireditve ter seveda tekmovanja. Mere igrišč pa bodo dovoljevale izvedbo tekem na najvišji mednarodni ravni.

Športna dvorana, katere vrednost je predvidena v višini dober 3 mio eurov bo financirana z lastnimi sredstvi občine Šentilj ter nepovratno finančno spodbudo Eko sklada. Investicija pa naj bi se v skladu s časovnim načrtom zaključila v prihodnjem letu.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW