Maribor dobil proračun in višje cene javnih vrtcev

Mariborski mestni svetniki so sinoči v drugem branju potrdili predlog proračuna za leti 2019 in 2020. Kljub kritikam na račun prejšnje mestne oblasti so potrdili tudi zaključni račun za leto 2018.

Mestni svetniki so na 4. redni seji v drugem branju brez večjih zapletov potrdili proračuna za leti 2019 in 2020. Letošnji proračun je zastavljen v višini 139,3 milijona evrov. Prihodki so v primerjavi s prvo obravnavo proračuna višji za približno tri milijone evrov, dodatna sredstva bo občina po besedah župana Saše Arsenoviča pridobila z višjo trustično takso in višjih priliov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To je omogočilo povečanje sredstev za kulturo, socialo, nevladne organizacije, gasilce in mlade za skoraj 200.000 evrov. 

Amandmaje na proračun sta vložili svetniški skupini NLS in Liste župana Andreja Fištravca. Franc Kangler je v razpravi povedal, da njegova svetniška skupina proračunu ne bo nasprotovala, a da od župana pričakuje, da bo v proračun vključil njihov amandma. Svetniška skupina je namreč vztrajala, da naj župan zagotovi 20.000 evrov za pripravo investicijske dokumentacije za začetek izgradnje manjkajočega vodovoda v krajevni skupnosti Brestrnica-Gaj.

Župan Saša Arsenovič je sprejel večino predlaganih amandmajev, zato so svetniki brez glasu proti potrdili proračun za leto 2019. Hitro in brez večjih zapletov so potrdili tudi proračun za leto 2020, ki je določen v višini 136,1 milijona evrov. Iz proračuna so sicer črtali prodajo družbe Farmadent, še vedno pa vsebuje sredstva za obnovo zahodne tribune Ljudskega vrta in zdravstveno postajo Tezno.

Podpora zaključnemu računu

Mestni svetniki so se na seji seznanili tudi z zaključnim računom lanskega proračuna, ki je bil po rebalansu sprejet v višini 138,2 milijona evrov, a bil realiziran zgolj 77-odstotno. Kljub številnim kritikam na račun bivše mestne oblasti so mestni svetniki zaključni račun nazadnje le podprli. Podporo zaključnemu računu je izreklo 9 mestnih svetnikov, proti je bilo 7 mestnih svetnikov, ostali so se glasovanja vzdržali.

Višje cene v javnih vrtcih

Mestni svetniki so sinoči tudi potrdili korekcijo cen programov v javnih vrtcih, ki bo začela veljati 1. maja letos. Na podlagi te korekcije se bodo povišale cene programov vrtcev v povprečju za slabih sedem evrov, korekcijo pa bodo najbolj občutili starši v višjih plačilnih razredih. Največ staršev, nekaj čez 20 odstotkov, bo za vrtec plačalo 1,84 evra več.

Odločitev je bila sprejeta z 21 glasovi za in 20 glasovi proti, a naj bi se pri tem pojavili zapleti z eno izmed glasovalnih naprav. Svetniki so si zato vzeli odmor, v katerem se je župan Saša Arsenovič pred nadaljevanjem seje pogovoril z nekaterimi svetniki. Po odmoru so svetniki glasovali o tem, če je glasovanje potrebno ponoviti, a predlog ni dobil večinske podpore, zato so obveljali rezultati prvega glasovanja. Proti višanju cen programov javnih vrtcev so se sicer izrekli v Listi kolesarjev in pešcevLevici, NLS in LŽAF.

Nekaj kritik je bila na seji deležna tudi odločitev občine, da kot direktorico Centra za pomoč na domu Maribor potrdi nekdanjo poslanko DZ Barbaro Žgajner. Mestni svetniki so njeno imenovanje potrdili s 17 glasovi za in 11 proti in tako pritrdili mnenju občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, medtem ko je svet zavoda za direktorico predlagal dosedanjo direktorico centra Jonato Potočnik in vodjo Varne hiše Maribor Anko Fingušt.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply