Mariborska Medicinska fakulteta praznuje 15 let

V petek bodo poldrugo desetletje Medicinske fakultete Maribor obeležili s svečano akademijo

Mariborska Medicinska fakulteta nove rodove zdravnikov izobražuje že petnajst let. Fakulteta je bila ustanovljena z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki ga je soglasno sprejel Državni zbor Republike Slovenije 2. oktobra 2003. Senat Medicinske fakultete UM se je na svoji konstitutivni seji sestal 3. novembra 2003 in za dekana Medicinske fakultete UM za dobo enega leto izvolil prof. dr. Ivana Krajnca. Decembra istega leta je Svet za visoko šolstvo RS potrdil univerzitetni študijski program »Splošna medicina« in z razpisom objavil tudi 80 vpisnih mest za prve študente. Skladno s Statutom UM je bila 22. 11. 2004 sklicana konstitutivna seja akademskega zbora ki ji je sledil Senat MF, na katerem je bil za dekana za mandatno dobo štirih let ponovno izvoljen prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., ki položaj zaseda še danes.

Težnje po medicinski fakulteti v Mariboru že v sedemdesetih

Pobude o ustanovitvi druge medicinske fakultete s sedežem v Mariboru segajo že v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Splošna bolnišnica Maribor in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani sta sporazum o sodelovanju podpisali leta 1977, v študijskem letu 1980/1981 pa so prvi študenti ljubljanske fakultete začeli klinične vaje opravljati tudi v Mariboru. Mariborska bolnišnica postane učna bolnišnica ljubljanske fakultete šele leta 1990, od takrat pa je vaje iz kliničnih predmetov v SBM opravljalo več kot 1000 študentov Medicinske fakultete UL.

Zdravnikov je še vedno premalo

V Sloveniji imamo po podatkih OECD 2,6 zdravnika na 1000 prebivalcev. Manj jih imajo Poljska, Albanija, Črna gora ali Romunija. Razlogi za to stanje so večplastni in so se nabirali skozi leta. Strokovnjaki opozarjajo, da k temu prispevajo omejitve študija na obeh medicinskih fakultetah, podaljšanje dobe študija in odhodi zdravnikov na druga delovna mesta v javni upravi, menedžmentu in farmaciji. Veliko težavo predstavlja tudi beg možganov, mladi zdravniki pogosto iščejo priložnost v tujini, doma pa se soočamo z upokojevanjem zdravnikov.

Ob 15. letnici fakultete prihaja minister Šabeder

Ob 15. letnici Medicinske fakultete UM bodo zbrane nagovorili dekan Medicinske fakultete UM prof. dr. Ivan Krajnc, rektor Univerze prof. dr. Zdravko Kačič, predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan in minister za zdravje RS Aleš Šabeder. Na slavnostni akademiji bodo ob tem podelili še vrsto priznanj in pohval za delo v minulem letu.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW