Mariborska športna društva so dobila pogodbe o sofinanciranju

 

Mariborska športna društva so končno prejela pogodbe o sofinanciranju z občinskega razpisa za izvajanje letnega programa športa. V lanskem letu je občina sofinancirala 146 društev, letos le 95. V letu 2018 je bilo z razpisom razdeljenih 3,3 milijona evrov, letos 3,6 milijona ter dodatnih 1,66 evrov za sofinanciranje uporabe javnih športnih objektov.

Zaradi sprejetja novega Zakona o športu je MO Maribor sprejela nov Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor ter posledično vsebinsko pripravila deloma drugačen javni razpis. V letošnjem letu se bodo nakazila sofinanciranih sredstev nakazovala na podlagi e-zahtevkov društev s kopijami računov, ki bodo dokazovali namenskost porabe dodeljenih sredstev.

Bistvena novost za klube je bila oblika prijave na javni razpis preko e-aplikacije ter vsebinske novosti, kot so ureditev baze članstva, množica športnih programov, finančna konstrukcija in opisna predstavitev programov. Med novostmi razpisa je tudi sofinanciranje zaposlitev trenerjev.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply