Mariborski svetovalni centri v boj proti odklanjanju šole

V Mariboru so danes predstavili prvi skupni projekt na področju odklanjanja šole vseh štirih svetovalnih centrov v Sloveniji. Izostajanje iz šole zaradi odklanjanja lahko ima pomembne kratkoročne in dolgoročne posledice na socialnem, čustvenem in učnem področju razvoja otrok in mladostnikov.

Za to problematiko namreč ocenjujejo, da velikokrat ni pravočasno zaznana in ustrezno obravnavana. Ker bi ta sindrom morali prvi prepoznati strokovni delavci je projekt preprečevanja odklanjanja šole usmerjen predvsem v usposabljanje šolskih svetovalnih in strokovnih delavcev in vzpostavitev sistema odkrivanja, ustreznega ocenjevanja ter pomoči v šolskem okolju.

Do sedaj vključili 220 strokovnjakov

V program 12-urnega izobraževanja se je do zdaj po besedah vodje projekta Petra Janjuševića iz ljubljanskega svetovalnega centra vključilo že več kot 220 strokovnjakov. Do konca projekta jih nameravajo vključiti vsaj 500, ne le iz šol, ampak tudi iz zdravstvenih ustanov. Prav tako so izdelali knjižico za starše, pripravljajo pa še priročnik za šole in raziskavo stanja skrbi za duševno zdravje otrok po šolah.

Projekt, za katerega bodo v prihodnjih treh letih namenili skupno 113.000 evrov, izvajajo svetovalni centri v Mariboru, Ljubljani, Kopru in Novem mestu, sofinancira pa ga ministrstvo za zdravje v okviru programa podpore šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

leave a reply