Mednarodni dan invalidov

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Namen mednarodnega dne je ozaveščanje o problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa invalidov. Letos združeni narodi spodbujajo invalidne k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi.

Po svetu živi okoli milijarda ljudi z določeno obliko invalidnosti. Med prebivalci Evropske unije je več kot 15 % invalidov, med prebivalci Slovenije pa jih je okoli 12–13 %, torej ne bistveno manj kot (po oceni) v celotni EU. Uradnih podatkov o številu invalidov v Sloveniji ni, je pa to število ocenjeno, in sicer na podlagi vpisov v registrov posameznih kategorij invalidnosti. Predvideva se, da je v Sloveniji od 160.000 do 170.000 invalidov, od tega ima približno 8 % invalidov odločbo o invalidnosti glede na različne zakone, preostalih 5 % (po ocenah invalidskih organizacij oziroma članstva v njih) pa so osebe z večjo telesno okvaro.

Ob mednarodnem dnevu invalidov so na Mestni občini Maribor v sporočilu za javnost dejali, da bo Medobčinsko redarstvo Maribor v času med 2. In 15. decembrom izvajalo poseben nadzor nad nepravilnim parkiranjem na označenih parkirnih prostorih za invalide. Nadzor bo potekal na območju Mestne občine Maribor in v vseh ostalih občinah soustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. Ob tem so pojasnili tudi, da je v času izvajanja poostrenih nadzorov, prioriteta na preprečevanju kršitev ter sankcioniranju in opozarjanju kršiteljev, predvsem za kršitve vezane na prepoved parkiranja in ustavljanja na označenih parkirnih prostorih za invalide, na pločnikih, na prehodih za pešce, itd.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW