Menjava kartic zdravstvenega zavarovanja

Vsi zavarovanci, ki jim bodo kartico zamenjali, bodo mesec dni pred potekom veljavnosti kartice zdravstvenega zavarovanja prejeli novo kartico zdravstvenega zavarovanja.

Zdravstvena izkaznica

Oktobra 2018 je ZZZS pričel izvajati zamenjavo kartic zdravstvenega zavarovanja druge generacije, ki so bile izdane po letu 2008 in jim poteče veljavnost 10 let. Zamenjava poteka avtomatsko, zamenjane bodo vse kartice, ki so bile izdelane in izdane v letu 2008, ali kasneje ter so v uporabi deset let. Takih kartic zdravstvenega zavarovanja v slovenskem zdravstvenem sistemu ni mogoče več uporabiti.

Vsi zavarovanci, ki jim bodo kartico zamenjali, bodo mesec dni pred potekom veljavnosti kartice zdravstvenega zavarovanja prejeli novo kartico zdravstvenega zavarovanja, s priloženim spremnim dopisom, ki vsebuje potrebna pojasnila. Zamenjava kartice je brezplačna.

Kartice prve generacije so še veljavne

Kartice se bodo pošiljale zavarovanim osebam na naslov iz Centralnega registra prebivalcev po sledečem vrstnem redu: naslov za vročanje ali začasni naslov ali na stalni naslov. Izdelane kartice, ki jih zavarovane osebe ne bodo prevzele po pošti, se bodo vračale v depo ZZZS Službe za poslovanje s karticami, od koder jih na zahtevo uporabnika lahko ponovno pošljemo. Kartice prve generacije, ki so bile izdane od leta 2000 do leta 2008, ostajajo veljavne in ne bodo avtomatsko zamenjane.

Več o osebah, ki živijo v Sloveniji in nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, 31. dececmbra 2018 naj bi jih bilo kar nekaj tisoč, pa jutri v oddaji Regionalno ob 21.00 uri. 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply