Mestni časopis je vse bližje

Mestna občina Maribor je na svojih spletnih straneh objavila javno naročilo Zasnova celostne grafične podobe in postavitev posamezne številke Časopisa za prijazen Maribor. Kot je znano bo MO Maribor v skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Mestne občine Maribor izdajala javni uradni Časopis za prijazen Maribor (v nadaljevanju: časopis), katerega namen je celovito informiranje občanov o delu mestne uprave, aktualnem dogajanju, projektih, življenju in aktivnostih v mestu. Časopis bo brezplačno dostavljen v vsak poštni predal na območju občine.

Iz vsebine javnega naročila lahko razberemo, da bo mestni časopis v posamezni številki razpolagal z najmanj 16-imi barvnimi stranmi vsebin, javno naročilo pa zaenkrat zajema 6 številk časopisa.

O izbiri izvajalca bo odločala cena, pa tudi izkušnje

Izvajalec javnega naročila bo izbran na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe in naslednjih meril:

  • Upošteva se skupna ponudbena vrednost v EUR (z vključenim DDV) iz ponudbenega predračuna
  • Domače ali mednarodne nagrade oziroma priznanja za vizualno umetnost – V okviru tega merila se upošteva katerakoli pridobljena domača ali mednarodna nagrada oziroma priznanje, ki je bila podeljena za področje vizualne umetnosti.
  • Strokovne izkušnje oziroma reference na področju oblikovanja celostnih grafičnih podob primerljivega obsega predmetu tega javnega naročila.
  • Strokovne izkušnje oziroma reference na področju oblikovanja oziroma postavljanja časopisov ali drugih periodičnih publikacij primerljivega obsega predmetu tega javnega naročila
Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW