Milan Mikl zapušča Športne objekte Maribor

Športni objekti Maribor imajo hude finančne težave. Skupni dolg naj bi znašal milijon dvesto tisočakov. Na mariborski občini, ki je ustanoviteljica zavoda Športni objekti, težave skušajo reševati, a do sedaj pri tem niso bili uspešni. Novelacija sanacijskega programa, ki jo je direktor zavoda Tadej Mežnar predstavil na zadnji seji mestnega sveta je pri svetnikih vzbudila številne dvome. In čeprav so jo na koncu podprli, je občina jasno nakazala, da ni pripravljena zagotoviti poroštva pri najetju kredita za poplačilo obveznosti.

Da v javnem zavodu Športni objekti nekaj hudo narobe je že znano dejstvo. Tekoča izguba se je ponovno povzpela nad 400 tisočakov, ob nekaj manj kot 800 tisočakih neplačanih obveznosti do dobaviteljev pa je skupni dolg za športne objekte previsok, da bi ga sanirali sami. Tako so v sklopu sanacijskega načrta iskali rešitev, ki pa je občina ni sprejela.
A pri takšnih finančnih zamudah stroški samo naraščajo. Samo v lanskem letu so za zamudne obresti na letni ravni odšteli skoraj petdeset tisočakov.

V sanacijskem načrtu so predvideli, da bi ustanoviteljica javnega zavoda Športni objekti, Mestna občina Maribor zagotovila poroštvo v višini 400.000 evrov. A temu mestni svetniki niso ugodili, zato bo iskanje ustrezne rešitve še trajalo.

Tudi občina bo zavodu namenila manj denarja, kot je predvideno, saj je financiranje odvisno od zmožnosti proračuna. Dodatna sredstva nameravajo na občini zagotoviti iz postavke letnega programa športa. Vsa morebitna preostala sredstva bodo tudi preusmerili na Športne objekte Maribor.

 

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW