MO Maribor objavila razpis za subvencijo plačila najemnin

Mariborska občina je objavila javni razpis za nefinančno subvencijo plačila uporabnine za uporabo javne površine, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Nefinančna subvencija se lahko dodeli za sorazmerni del uporabnine za mesec marec za obdobje 15. 3. – 31. 3. 2020 ter za celotno uporabnino za mesec april.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 v skupni okvirni višini do 37.860 EUR, vsi upravičenci pa morajo vloge predložiti do vključno nedelje, 31. 5. 2020, do 23:59. Subvencija plačila najemnine bo skladna s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. Ob tem velja opozoriti, da skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let, pri tem pa se de minimis pomoči z ostalimi pomočmi za iste upravičene stroške seštevajo.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW