Mobilnost ranljivih skupin

 

Geodetski inštitut Slovenije in Beletrina sta v Vetrinsjkem dvoru izvedla predstavitev projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Projekt financira Ministrstvo RS za infrastrukturo. Glavni cilj projekta je omogočiti dvig kakovosti življenja oseb z različnimi invalidnostmi.
Vsebina se usmerja v rešitve mobilnosti v mestih, dostopnosti javnih institucij ter spletne dostopnosti. Rezultati za testne občine, v projekt je bilo vključenih 21 občin, so praktični: invalidi bodo dobili informacije o dostopnosti za samostojno mobilnost, omogočena pa je tudi izmenjava uporabniških izkušenj v celi državi. Na današnjem dogodku so sodelovali predstavniki 5 občin: Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Občine Slovenska Bistrica, občine Ljutomer in občine Dobrovnik.
Kot rezultat velja poudariti tudi spletno dostopnost, ki omogoča dostop do digitalnih informacij za vse ranljive skupine. Partner projekta Beletrina skrbi za dostopnost do spletnih informacij, ki je bistvena za omogočanje varnih poti po občinah predvsem za predstavnike ranljivih skupin v prometu. Zato je nujno potrebno omogočiti dostop do informacij občanom, ki nedostopnih spletnih strani ne morejo uporabljati.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW