“Univerza v Mariboru sledi ukrepom, ki jih določa vlada. Dokler pristojno ministrstvo ne bo podalo navodil oz. vlada ne prekliče odloka o zaprtju visokošolskih ustanov, bo na Univerzi v Mariboru študij potekal na daljavo. Vsi ukrepi s strani organov univerze so bili namreč izdani do preklica,” glede nadaljnjega poteka pedagoškega procesa pravijo na rektoratu univerze.

Se pa z 11. majem ponovno odpira Univerzitetna knjižnica Maribor, kjer bo zaenkrat možna le osebna izposoja in vračanje naročenega gradiva, nato pa postopoma še druge storitve. Prav tako je za obiskovalce svoja vrata odprl tudi Botanični vrt Univerze v Mariboru.

Neposrednega dela s študenti še ne izvajajo. “Fakultete so pristopile k alternativni izvedbi praktičnega dela študijskih obveznosti in pripravile možnost izvedbe tako laboratorijskih vaj, kot drugih praktičnih obveznosti na daljavo, in sicer s posnetki postopkov in drugimi alternativnimi oblikami izvedbe, ki jih omogoča izvedba pedagoškega procesa na daljavo,” so ponovili.