Na Pohorju obnavljajo zdraviliški hotel, a brez ustreznega gradbenega dovoljenja

Gnilo in uničeno stavbno pohištvo, napiti odstopajoči parket, črna plesen po stenah, odpadli kosi stropa je to, kar je v notranjosti ostalo od hotela na Hočkem Pohorju. Nekdanji Železničarski dom na Pohorju je že več let zaprt in je vidno propadel. Sedanji lastnik hotela je družba Voda Julijana, obnavlja pa ga znani Mariborčan Marjan Krajnc. Preoblikovati ga želi v zdraviliški hotel, a stavbo obnavlja brez gradbenega dovoljenja.

Zanemarjena in nevzdrževana stavba je letos januarja zemljiškoknjižno prešla iz rok družbe Ledava v last podjetja Voda Juliana iz Tržiča, ki ga v večini obvladuje znani mariborski podjetnik in prokurist mariborskega študentskega servisa Marjan Krajnc. “Tukaj želimo narediti zdraviliški hotel višje kategorije. Nekaj podobnega že imamo v Rogaški Slatini,” je povedal Marjan Krajnc.

Obnova brez gradbenega dovoljenja

Z rekonstrukcijo hotela so začeli, kljub temu, da zanjo nimajo vseh dovoljen. Nekdanji hotel je sestavljen iz trakta A, kjer so apartmaji in je v pretežni lasti posameznih etažnih lastnikov, in trakta B, ki je v lasti Vode Juliana. A streha je skupna in Krajnc se je sanacije strehe na traktu B lotil brez soglasja vseh ostalih 18 etažnih lastnikov, torej brez ustreznega gradbenega dovoljenja. “Gradbeno dovoljenje je uredil še prejšnji lastnik. Prizadevali smo si, da bi pridobili dovoljenja vseh lastnikov iz trakta A, vendar nam ni uspelo,” je razložil Krajnc.

Na ministrstvu za okolje niso enakega mnenja. Sporočili so nam:

“Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor proti zavezancu Voda Juliana d. o. o. v zvezi z obnovo Aparthotela Pohorje vodi inšpekcijski postopek, v katerem ugotavlja kršitve predpisov o graditvi objektov. Po popolni ugotovitvi dejanskega stanja je bila 4. 10. 2018 izdana inšpekcijska odločba, ki še ni bila vročena vsem naslovnikom, zato IRSOP vsebine odločbe še ne sme razkriti.”

Otvoritev hotela v maju pod velikim vprašajem

Objekt so kupili v katastrofalnem stanju. Uničeni so parketi, vrata, stavbno pohištvo, kopalnice, stene, radiatorji. Posledično bodo v obnovo vložili 2,8 milijona evrov. Zaradi številnih postopkov zoper lastnika hotela je odprtje hotela težko napovedati, nadejajo pa se, da bo to maja prihodnje leto kot so planirali. Toda pot do tja je še dolga. Najprej bo potrebno pridobiti vsa ustrezna soglasja, v nasprotnem primeru bodo načrti o zdraviliškem hotelu ostali zgolj na papirju.

leave a reply