Na Ptuju bodo uredili kolesarske povezave

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravlja s sredstvi evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, je Mestni občini Ptuj odobrila finančno podporo za projekt ureditve prvega odseka kolesarskih povezav.

Glavna cilja projekta sta sicer vzpostavitev dobrega 2,5 kilometra kolesarske poti med parkiriščem P+R na Zadružnem trgu in centrom mesta s stanovanjskim delom do bolnišnice ter vzpostavitev sistema za izposojo koles na trasi kolesarske povezave.

PoTUJ privlačno, aktivno in trajnostno

Naložba je skupaj vredna 406.000 evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 213.000 evrov. Naložba, ki jo bodo izvedli s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), bo pripomogla k reševanju strateških izzivov in ciljev sprejete celostne prometne strategije za Mestno občino Ptuj v skladu z vizijo razvoja PoTUJ privlačno, aktivno in trajnostno.

Do leta 2022 18 km kolesarskih povezav

V okviru mehanizma CTN sicer načrtujejo prijavo še treh projektov, ki jih bodo uresničili do leta 2020. V sklopu teh bodo uredili površine za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu in med Volkmerjevo ulico ter Ulico 5. prekomorske. Do leta 2022 nameravajo obnoviti ali na novo zgraditi okoli 18 kilometrov kolesarskih povezav v skupni vrednosti 6,9 milijona evrov, pri čemer 5,2 milijona evrov pričakujejo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply