Na seji tudi o rebalansu

V ponedeljek bo potekala zadnja seja pred poletnimi počitnicami in hkrati prva, ki jo bo vodil mariborski podžupan dr. Samo Peter Medved. V ponedeljek bo na dnevnem redu tudi dokapitalizacija Doma pod Gorco, ki bo deležen novega vložka v obliki dodatnih zemljišč za širitev svoje dejavnosti. Svetniki bodo obravnavali tudi povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Marprom zaradi gospodarske ustreznosti.

Tokrat bo na seji obravnavan tudi 2. rebalans proračuna Mestne občine Maribor za letošnje leto. S tokratnim rebalanskom se proračun znižujejo za 6 mio evrov, na 148,1 mio eur.

Davčni prihodki bodo sicer povišani za 3%, zaradi povečane povprečnine. Kljub vsemu pa bodo znotraj davčnih prihodkov velik manjko prinesli prihodki iz naslova turističnih taks.

Nedavčni prihodki bodo z rebalansom znižani za 15% – to so pričakovana vplačila dobičkov v proračun, najemnine za gostinske vrtove in poslovne prostore, parkirnine ter globe. Kapitalski prihodki bodo znižani za 16% ter transferji prihodki za 4 mio eur.
Sicer pa bodo z rebalanskom znižana tudi odhodkovna stran proračuna. Najbolj na področju komunale, za kar 5,3 mio eur, predvsem zaradi projekta aglomeracije, ki se zamika v prihodnje leto. Mestne svetnike pa v ponedeljek čaka tudi sprejem zaključnega računa za leto 2019. Lansko leto je bil sprejet en rebalans proračuna, ki ga je takrat znižal za 2 mio eur, na 137.7 mio eur.

Spreminja pa se tudi cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Sicer se za občane Maribora ne spremeni nič, saj bo mariborska občina prispevala razliko do polne cene, kolikor jo plačuje uporabnik.
Na druženju z novinarji je bilo govora tudi o festivalu Lent, kaj več od tega, da bo potekal konec avgusta sicer ne. Konec avgusta pa naj bi bila tudi dolgo pričakovana otvoritev Glavnega trga, kjer je prišlo do zamika del, zaradi ne-dobave materiala.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW