Nekdanja šola bo postala upravna enota

Svetniki so na svoji prvi izredni seji sprejemali Dokument identifikacije investicijskega projekta Upravljanja sistema izposoje mestnih koles.
Občina ima že kolesa in postaje že pripravljena, na kar občani že nekaj časa čakajo. Prav tako je že znan potek sistema izposoje koles.
Bivši osnovni šoli v Vošnjakovi ulici bodo pristojni spremenili namembnost, saj bodo prostori slednje odslej služili kot upravna stavba, razlogov za to odločitev pa je več.

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je že na 8. redni seji, dne 20. februarja, sprejel Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Slovenska Bistrica za leto 2020. Danes pa je bila predlagana dopolnitev Letnega načrta, ki je potrebna predvsem zaradi nemotenega urejanja premoženjsko pravnih razmerij ob izgradnji Kraigherjeve in Samove ulice. S to dopolnitvijo se tudi dokončno dopolnjuje Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW