Nevarne šolske poti

Vsak deseti otrok je imel na poti v šolo slabo izkušnjo, povezano s prometno varnostjo

Ob začetku šolskega leta za varno pot skrbijo številni prostovoljci, policisti in predstavniki avto moto zveze Slovenije, a po tednu dni morajo otroci v prometu postati samostojni. Problematična pa je tudi obcestna infrastruktura. Čeprav skoraj četrtina šolarjev v šolo potuje z avtobusi, je večina postajališč še vedno neurejenih in nevarnih.

Varnih poti ni, otroci so v prometu ogroženi

Otrokova pot v šolo skoraj polovici staršev predstavlja skrb ali problem. Kar 80 odstotkov med njimi je zaskrbljenih zaradi varnosti. In kljub temu, da je varnost otrok v cestnem prometu, skladno z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa, ena izmed prioritet, je stanje v Sloveniji še vedno zaskrbljujoče. “Lahko govorim za matično šolo kot za podružnico v Grajeni, da praktično razen neposredne bližine šole obeh šol, varnih šolskih poti nimamo. Žal se spopadamo s težavo, da ni pločnikov, da ni kolesarskih poti, ni ustreznih avtobusnih postajališčin dejansko so otroci v prometu ogroženi,” je poudarila ravnateljica OŠ Ljudski vrt Ptuj Tatjana Vaupotič Zemljič.

Neustrezna avtobusna postajališča pogostejša v primestju

Na nacionalni ravni obstaja več orodij za varnost šolarjev v prometu: organizirani prevozi otrok na nevarnih območjih, varovanje šolskih poti v bližini osnovnih šol in zagotavljanje varnih šolskih poti, ki jih pripravijo v sodelovanju s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. “Zakonsko je urejeno. Načrt varnih poti mora imeti vsaka šola, ki ga mora vsako leto dopolnjevati. Pri tem šole sodelujejo tudi s presojevalci, ki na terenu točno ugotovijo, kako varne so poti do šole,” je povedal predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vinko Virtnik.

Avtobusne postaje na cestišču so velika nevarnost v prometu; VIR: Net TV

Medtem ko je v urbanih naseljih za varnost učencev večinoma poskrbljeno s pločniki, je večji delež cestišč nezavarovanih, brez pločnikov in brez prehodov za pešce, prepuščeni so bankinam, pozimi pa glavni cesti. Za učence, ki se vozijo z avtobusi so posebej nevarna tudi avtobusna postajališča brez nadstreškov, sedišč in tik ob cestišču, avtobusi pa potnikom ustavljajo kar na cesti. “Področje je pereče. V mestu teh problemov ni, v Kamnici, Bresternici in okolišu pa so problematična avtobusna postajališča na voznem pasu. Posledično bi morali vozniki biti veliko bolj pozorni na takšne potnike,” je dodal Virtnik.

Vsak otrok bi moral imeti zagotovljeno varno pot v šolo in domov

Iz Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor morajo biti avtobusna postajališča razpoznavna, opremljena z enotnimi nadstreški, s klopmi, koši za odpadke in informacijami o prevozu.

Nadaljnje odlok predpisuje, da ob državnih cestah morajo biti avtobusna postajališča urejena v zalivu izven vozišča, ob ostalih cestah pa so lahko urejena tudi na vozišču ali ob pomolu. A v praksi velikokrat ni tako, slabemu stanju pa botruje tudi pomanjkanje denarja.”Na načelni ravni se vsi zavedamo, da bi morali imeti varne poti in da bi otroci morali imeti možnost, da prihajajo varno v šolo. Vendar vemo, da je to povezano z visokimi materialnimi sredstvi in za te nekako vedno zmanjka denarja. Upam, da se bomo začeli zavedati, da je to prioriteta in da bomo složno stopili k reševanju tega problema,” je zaključila Vaupotič Zemljičeva.

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply