Nov prizidek doma za starostnike Juršinci

V Domu za ostarele v Jurišincih nameravajo prizidati nove prostore, s čimer bodo pridobili prostor za dodatnih 91 postelj.

Juršinci; VIR: Dom upokojencev Ptuj

Po dolgotrajnem usklajevanju z Direkcijo za vode je občina morala pripraviti dopolnitev hidrološko-hidravlične študije, ki pa je pokazala, da območje ni poplavno ogroženo. Tako so pridobili vsa potrebna soglasja za spremembo občinskega prostorskega načrta, ki omogoča širitev doma za ostarele.

“Z fizično gradnjo začnemo v letošnjem letu. Projekt traja že od lani, saj je potrebno pridobiti veliko papirnatega dela. Z izvajalcem smo pogodbo o delu podpisali že pozno jeseni. Sedaj pridobivamo gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujemo v roku enega meseca. Načrtujemo, da se najkasneje po prvomajskih praznikih začn fizična gradnja. V enoti uršinci bomo pridobili dodatnih 91 postelj. Temeljna pridobitev pa je ustrezni pogoji za posebno varstvo, ki jo v skladu z inšpekcijskim nadzorom tudi potrebujemo,” je povedala direktorica Dom upokojencev Ptuj Jožica Šemnički.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply