Nov razpis za podjetnike

 

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnosti posojil podjetjem na problemskih in obmejnih problemskih območjih. Podjetja lahko na ta način pridobijo od 5000 do 50.000 evrov pomoči.

Gre za brezobrestna posojila, z rokom odplačila 5 let in moratorijem do 6 mesecev. Zavarovanje posojila je zgolj z menicami, brez stroškov odobritve in brezplačnim vodenjem kredita. Za posojila lahko zaprosijo mikro, mala in srednje velika podjetja, denar je namenjen za ohranjanje gospodarske aktivnosti in s tem tudi za ohranjanje delovnih mest.

Razpisna roka sta dva, skupaj pa bodo razdelili 20.000.000 evrov

Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev). Mora pa slediti ukrepu zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Sklad bo razdelil za 20 milijonov evrov brezobrestnih posojil. Razpisana sta dva roka za oddajo vloge, in sicer do 24. avgusta in drugi do 9. oktobra 2020.

Vse podrobnosti so dostopne tukaj

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW