Novi prostori za učence OŠ Fram

Na območju občine Rače – Fram se vsako leto več otrok vpisuje v osnovno šolo. V Framu je pred petimi leti osnovno šolo obiskovalo okoli 230 učencev, zdaj jih je več kot sto več. Letos imajo tako v Račah kot Framu po dva razreda prvošolcev, v Framu jih je 55, v Račah pa 45.

Zaradi povečanega zanimanja za vpis v njihovi osnovni šoli so se na občini odločili, da na lokaciji nekdanjega gostišča Turner v Framu uredijo nove šolske prostore. O tem in pa o stanju v vrtcih župan Branko Ledinek:

»Ta objekt oziroma nekdanjo gostilno Turner smo kupili pred desetimi leti na dražbi. Dolgo smo se odločali, kaj bi s tem objektom  naredili, saj je bilo s strani občanov veliko predlogov in želja. Lani smo objekt na novo zgradili in se odločili, da prostore namenimo za potrebe osnovne šole. Na razpolago bodo trem razredom – sedaj so v teh prostorih učenci četrtih razredov. Ob tem pa je tudi učilnica namenjena za pouk gospodinjstva in kabineti za učitelje,« je povedal župan občine Rače – Fram Branko Ledinek.

Širili bodo tudi vrtce

V bližnji prihodnosti pa načrtujejo tudi obnovi obeh vrtcev in širitev kapacitet: »Vrtci nam pokajo po šivih. Sicer so skoraj novi, a so absolutno prezasedeni. V novem proračunskem obdobju bomo morali dograditi nove oddelke. Najprej v Račah, kjer načrtujemo gradnjo treh novih oddelkov vrtca, kasneje pa še v Framu, kjer je vrtec popolnoma poln,« je še razložil Ledinek.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply