O izzvih in priložnostih v kmetijstvu

 

V okviru tradicionalne prireditve Podobe bistriških domačij ter projekta Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane, je danes v Slovenski Bistrici potekal strokovni posvet z naslovom Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na podeželju. Izzivi so tudi na podeželju velikokrat povezani z denarjem, zato je toliko pomembneje, da znajo kmetje izkoristiti priložnosti, ki se jim ponujajo.

Eden od večjih izzivov slovenskega podeželja je zagotavljanje novih kmetijskih zemljišč in pridobivanje mladih prevzemnikov kmetij.

Dogodka v Slovenski Bistrici se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, ki je prisluhnila težavam kmetov in jih seznanila z načrtovanimi ukrepi ministrstva. Eden teh ukrepov je tudi zagotavljanje novih kmetijskih zemljišč.

Ministrica je kmetom o tem kmetom predlagala, da kakovostno pridelano hrano vključijo v produkte z višjo dodano vrednostjo, kar bi povečalo njihove prihodke. Ena od možnosti, ki se ponuja, je združevanje doma pridelane hrane in turizma.

Ministrica je ob tem kmetom zagotovila, da njeno ministrstvo sliši pomisleke in težave kmetov in se aktivno sooča z izzivi. Da je sodelovanje z ministrstvom zgledno potrjujejo tudi na Društvu za razvoj slovenskega podeželja.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW