Občina Miklavž na Dravskem polju: Širitev mariborskega letališča naj se nemudoma ustavi

Letališče naj ostane v obstoječi obliki in služi potrebam regionalnega turizma.

letalisce edvarda rusjana maribor

Občina Miklavž na Dravskem polju je danes na svojih spletnih straneh objavila dokumente z zbranimi pripombami in predlogi k študiji variant z utemeljitvijo rešitve in predinvesticijsko zasnovo in okoljskemu poročilu za pripravo DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor. Iz dokumentov, ki so jih aktualni župan Egon Repnik, nekdanji župan Leo Kremžar in predsedniki krajevnih skupnosti Skoke, Dobrovci, Dravski dvor in Miklavž podpisali 14.12.2018, izhaja odločno nasprotovanje predlaganemu Prostorskemu načrtu za Letališče Edvarda Rusjana Maribor. Občina Miklavž na Dravskem polju bo varovala ustavno pravico svojih občanov do bivanja v zdravem življenjskem okolju, napovedana širitev mariborskega letališča pa bi negativno vplivala na kakovost življenje ljudi v občini, so zapisali v omenjenem dokumentu.

Letališče bo hrupno, onesnaževalo bo zrak in pitno vodo

Predlagana posodobitev in širitev Letališča Edvarda Rusjana Maribora po mnenju podpisnikov ni ekonomsko utemeljena in hkrati predstavlja nesprejemljive dodatne obremenitve za okolje in družbo. Razširjeno mariborsko letališče bi namreč povečalo tveganja in negativne vplive na zdravje ljudi. Nerešen ostaja problem prekomerne obremenitve poddimenzioniranega kanalizacijskega sistema, kar povečuje tveganje za poplave meteornih in kanalizacijskih meteornih vod. Občina predlaga rekonstrukcijo obstoječega sistema in izgradnjo do treh dodatnih črpalk ter odpravo kritičnih mest na kanalu Hoče-Slivnica – Miklavž.

Težava je tudi povečan hrup, ki naj bi bil že zdaj preobremenjujoč, povečan tovorni letalski promet pa bi razmere samo še poslabšal. Občina zato predlaga omejitve tipov letal glede na emisije hrupa, gradnjo protihrupnih objektov in zasaditev gozdnega roba na vzhodni strani DPN v širini vsaj 100 metrov. Potrebna bi bila še omejitev dovoljenega dnevnega številka vzletov in pristankov.

Izpostavlja se prekomerno onesnaženje zraka in ogrožanje ožjega vodovarstvenega območja. Za Občino Miklavž na Dravskem polju je nesprejemljiva tudi izguba 206 ha kmetijskih površin in posek 5 ha gozda.

Proti so tudi občani

V septembru so bili v naseljih Skoke, Dobrovce in Dravski dvor organizirani zbori občanov. Ti so sklenili, da naj se Letališče Edvarda Rusjana Maribor razvija v okviru sedanjih kapacitet (max. 600.000 potnikov) in postane regionalno potniško letališče za razvoj turizma. Širitev letališča v tranzitno ali medcelinsko tovorno letališče za občane Miklavža na Dravskem polju ni sprejemljiv. Občani ob tem zahtevajo takojšnjo prekinitev vseh praktičnih šolanj pilotov velikih letal na mariborskem letališču. Postavljena je bila tudi zahteva, da se občini Miklavž na Dravskem polju dodeli status udeleženca v vseh postopkih v zvezi s širitvijo letališča

Okoljevarstvene organizacije zahtevajo ustavitev postopka širitve letališča

Da predlagana posodobitev in širitev ni ekonomsko utemeljena in prinaša nesprejemljive dodatne obremenitve za okolje in družbo so prepričani tudi v društvu Focus, ki je skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami svoje pripombe posredovalo že 18. decembra. Okoljevarstveniki predlagani DPN v celoti zavračajo zaradi[/vc_column_text]

  • Povečanja tveganj in vplivov na zdravje okoliških prebivalk in prebivalcev.
  • Povečanja hrupa, medtem ko je že trenutno stanje zelo obremenjujoče.
  • Popolnega neskladja z mednarodnimi in domačimi cilji varovanja podnebja.
  • Povečanja obremenitve zraka na področju, ki je že zelo obremenjeno.
  • Povečanja tveganja za ogrožanje ožjega vodovarstvenega območja.
  • Potrebne dodatne infrastrukture zaradi širitve letališča, ki bo dodatno okrepila zgoraj naštete negativne vplive na ljudi in okolje.
  • Zelo verjetnega tveganja, da bodo razširjene kapacitete letališča izrabljene neoptimalno.
  • Zelo verjetnega tveganja, da bodo v prihodnje dovoljeni nočni poleti, ki bi zagotovili boljše izkoriščanje razširjenih kapacitet.

Oddaja Aktualno – O napovedani širitvi mariborskega letališča

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW