Občina nov gospodar Hiše Stare trte

Mariborski mestni svetniki so podprli odlok o ukinitvi Zavoda za turizem Maribor – Pohorje. Dejavnosti tega zavoda bi se prenesle na Mestno občino Maribor, ki ne želi biti, ob še treh občinah ustanoviteljicah (Hoče – Slivnica, Rače – Fram in Starše), izključni financer zavoda. Ob tem se pojavlja vprašanje, kaj bo z nepremičnim premoženjem, s katerim zdaj upravlja Zavod za turizem.

Hiša Stare trte je pod spomeniškim varstvom, Stara trta pa je zavarovana kot naravni spomenik Republike Slovenije in je hkrati s posebnim odlokom mariborske občine razglašena za mariborsko naravno znamenitost. Lastnik Hiše Stare trte je mariborska občina. Zavod za turizem ima prostore hiše v Vojašniški 8 v uporabi od odprtja leta 2007, torej že enajsto leto. Zanjo ne plačuje najemnine, le stroške uporabe. Ne glede na statusne spremembe zavoda, ki se obetajo, lahko mariborska občina z enoletnim odpovednim rokom kadarkoli odpove pogodbo o uporabi in jo preda v upravljanje komur želi. Po prenosu turistične dejavnosti na mariborsko občino bo ta upravljala tudi s Hišo Stare trte.

V začetku julija je Zavod za turizem Maribor – Pohorje na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pridobil dobrih 200 tisoč evrov, ki jih bodo namenili digitalni promociji turistične destinacije Maribora s Pohorjem. Črpanje sredstev je v primeru spremembe nosilca ali vsebine projekta zelo malo verjetno.

Na občini komentirajo, da sprememba še ni dokončna in da je o nečrpanju sredstev še preuranjeno govoriti, saj ostale občine še sprejemajo odlok o prenehanju ustanoviteljskih pravic, občina Maribor pa sprejema drugo branje Odloka o prenosu dejavnosti.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV

FREE
VIEW