Občina Ruše objavila tri razpise za sofinanciranje

Programom na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je namenjenih 41.284, programom posebnih skupin v občini Ruše pa 6.000 evrov.

Občina Ruše (vir: Občina Ruše) Občina Ruše (vir: Občina Ruše)

V letu 2019 bo Občina Ruše za izvajanje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih izvajalcev namenila 26.284 evrov, za sofinanciranje kulturnih prireditev in projektov pa 15.000 evrov. Izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti bo tako na voljo toliko sredstev, kot jih je bilo zanje rezerviranih že v lanskem proračunu.

Občina bo sofinancirala dejavnosti kot so glasbeno, gledališko, lutkovno, folklorno, plesno, mažoretno, filmsko, video, likovno, ročnodelsko, fotografsko, literarno in etno ustvarjanje, ki se izvaja v okviru programov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. Občinska sredstva so namenjena tudi izobraževanju in strokovnemu usposabljanju za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in za sofinanciranje prireditev in projektov, ki presegajo osnovno dejavnost društva oziroma sekcije.

Pravico do sofinanciranja imajo društva registrirana za izvajanje programov na področju ljubiteljske kulture ter ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirane dejavnosti s področja ljubiteljske kulture. Prijavijo se lahko društva, ki imajo sedež in delujejo na območju Občine Ruše, na področju ljubiteljske kulture delujejo najmanj eno leto in predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih pri izvajanju dejavnosti.

Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo morajo zainteresirana društva na občino posredovati do 27. februarja do 12. ure.

V Rušah bodo o proračunu odločili februarja

Preberi več…

Za programe veteranov in upokojencev 6.000 evrov

Predmet drugega javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin ter društev, ki ne sodijo v zakonsko obvezo in koristijo občanom.

Višina sredstev za sofinanciranje projektov in programov posebnih skupin ostaja nespremenjena. Tako kot v lanskem proračunu je za programe veteranskih organizacij na voljo 3.500 evrov, za sofinanciranje programov upokojenskih društev pa 2.500 evrov.

Vlogo za sofinanciranje teh programov je potrebno predložiti do 28. februarja do 12. ure.

Občina bo subvencionirala tudi socialno varstvene storitve socialnega servisa

Za subvencioniranje servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma občanom Občine Ruše bo v letu 2019 namenjenih 6.700 evrov. Vlogo za subvencijo je potrebno oddati do 15. marca do 12. ure.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply