Občina Ruše v razrešitev direktorja CEZAMa

Na 7. redni seji občinskega sveta občine Ruše, ki je potekala decembra 2019 je bilo predstavljeno revizijsko poročilo Zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM za obdobje 2016 do 2018. Notranji nadzor je potekal v obdobju med majem in avgustom 2019, poročilo se je usklajevalo septembra in oktobra lanskega leta. Na omenjeni seji pa je direktor zavoda predstavil program sanacije finančne izgube iz preteklih let in ukrepov za ureditev poslovanja javnega zavoda Cezam.

Svetniki so na seji predstavljenemu sanacijskemu programu izdali negativno mnenje in izglasovali, da nov sanacijski program pripravita skupaj Javni zavod Cezam in ustanovitelj zavoda, torej občina Ruše. Sicer pa je končno poročilo revizije po mnenju izvajalca pokazalo na slabo delovanje zavoda, na posameznih področjih nezadovoljivo, na nekaterih področjih primerno.

Javni zavod za mlade Ruše – Cezam je bil ustanovljen leta 2001, občinski svet občine Ruše pa je na izredni seji februarja 2017 imenoval Tomija Prosnika za direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše za mandatno dobo 5 let.

Občina Ruše, kot ustanoviteljica Javnega zavoda Cezam bo pristopila k sanaciji in reorganizaciji javnega zavoda.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW